مناجات خوانی حاج منصور ارضی شب های ماه رمضان ۱۴۰۰

مسجد ارک . ۲۴ فروردین ۱۴۰۰

مجموعه کامل مناجات خوانی حاج منصور ارضی در شب های ماه مبارک رمضان ۱۴۰۰ در مسجد ارک تهران (این مجموعه روزانه به‌روزرسانی می‌شود)