شب میلاد حضرت محمد (ص) و امام صادق (ع) هیئت رایة العباس ۱۳۹۸ حاج محمود کریمی

هیئت رایة العباس چیذر . ۲۳ آبان ۱۳۹۸

سرود خوانی و مدح حاج محمود کریمی و حنیف طاهری شب میلاد حضرت محمد (ص) و امام صادق (ع) هیئت رایة العباس سال ۱۳۹۸