به یادم مونده روزایی که تو آغوش تو بودم

حمید علیمی . شهادت حضرت رقیه (س)

. واحد

مداحی کربلایی حمید علیمی شب شهادت حضرت رقیه (س) صفر ۱۳۹۹ هیئت آئین حسینی تهران

به یادم مونده روزایی که تو آغوش تو بودم
به روی زانوی عمه یا روی دوش تو بودم
موهامو شونه میکردی بهم میگفتی دردونم
نبینم تو خودت باشی چراغ کوچیک خونم
همین میومدی خونه فقط میگشتی دنبالم
برام  یه چادر مشکی خریدی کردی خوشحالم
میگفتی ای گل یاسم منو میبوسیدی آروم
میدیدی تا که خوابیدم عباتو میکشیدی روم

ولی حالا با دلتنگی نشستم زیر نور ماه
کجا رفتی بابا جونم ببین قدم شده کوتاه
نبودی دستامو بستن کبوده خیلی میسوزه
یهو از پا میافتم چشام تاره یه چند روزه
دیگه میترسم از اسبا نمیخوابم دیگه راحت
یه شب از ناقه افتادم نه با پاهام با صورت

فهرست پخش های مرتبط