شهادت امام علی (ع) رمضان ۱۴۰۰ هیئت ریحانه الحسین

هیئت ریحانة الحسین . ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

مراسم مناجات شب بیست و یکم ماه رمضان شهادت امام علی (ع) ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ هیئت ریحانه الحسین با نوحه سرایی و مناجات خوانی سید مجید بنی فاطمه