شهادت امام هادی (ع) حسین طاهری و محمدرضا طاهری ۱۳۹۹

هیئت فدائیان حضرت زهرا (س) . ۲۶ بهمن ۱۳۹۹