نفرین بر صهیونیست کافر

. رجز . هیئت فدائیان حسین (ع)

دانلود صوتی مداحی شور رجز نفرین بر صهیونیست کافر با نوای حاج سید رضا نریمانی مقاومت و جهاد اسلامی با متن شعر نوحه در آبان ۱۴۰۲ هیئت فدائیان حسین (ع) اصفهان

نفرین بر صهیونیست کافر
نفرین بر قوم بی پیغمبر
نفرین بر دشمنان حیدر

نفرین میکنم هرچه پلیدی را
نفرین میکنم نسل یزیدی را
نفرین میکنم سنگ ترین دل را
نفرین میکنم صهیون قاتل را

شده ذکر شب و روز مومنین
لعنت الله علی القوم الظالمین

لعنت بر پیروان شیطان
لعنت بر ظلمت بی پایان
لعنت بر این یزید دوران

لعنت میکنم ظالم سرخوش را
لعنت میکنم زن و بچه کش را
لعنت میکنم شر اجانب را
لعنت میکنم دشمن غاصب را

دم و درد گرفتاران را ببین
لعنت الله علی القوم الظالمین

بیعت کن با امام حاضر
بیعت کن گفته هل من ناصر
بیعت کن تا بمیرد کافر

بیعت میکنم با پسر حیدر
بیعت میکنم با ولی و رهبر
بیعت میکنم چون شب عاشورا
بیعت میکنم با مهدی زهرا

همه جا گفت عزیز ام بنین
لعنت الله علی القوم الظالمین

کپی و استفاده از متن شعر و لینک دانلود بدون ذکر نام و لینک منبع در رسانه های دیگر و استفاده هایی با مقاصد تجاری مجاز نمی‌باشد.

فهرست پخش های مرتبط

خانه
جدیدترین ها
محبوب ها
مداح ها
فهرست پخش ها