نور عالم همه از جلوه رحمانی توست

. مولودی

مدح خوانی حاج منصور ارضی شب ولادت حضرت فاطمه (س) ۲۵ بهمن ۱۳۹۸ همراه با متن شعر نور عالم همه از جلوه رحمانی توست

نور عالم همه از جلوه رحمانی توست
مصطفی نیز خودش عالم ربانی توست
علت عزت اسلام مسلمانی توست
بهترین خیر خدا خلقت نورانی توست
پس به این دید تو خیر العمل اللهی
فاطمه هستی و بیت الغزل اللهی

آدم از رویت یک جلوه تو آدم شد
قد جبریل ز سنگینی سیبت خم شد
نور تو آمد و روشن همه ی عالم شد
گل رخسار محمد (ص) پر از شبنم شد
ضعف کرده ست رسول مدنی
عالم از نور تو اندام معرق دارد
چله برداشته شاید که تحمل بکند

وقت آن است شکوفا شود و گل بکند
باید او نیز به صدیقه توسل بکند
آینه نیز محال است سوادش برسد
فضل زهرا مگر از غیب به دادش برسد
مصطفی چنگ توسل زد و یا زهرا گفت
لا اله به لب آورد و سپس الا گفت
سر پنهان متجلی شد و از پیدا گفت
همه اش سجده شد و زیر لبش صلی گفت
گریه شد شامل حالش نظر زهرا شد
سیب را میل نمود و پدر زهرا شد

کپی و استفاده از متن شعر و لینک دانلود بدون ذکر نام و لینک منبع در رسانه های دیگر و استفاده هایی با مقاصد تجاری مجاز نمی‌باشد.

فهرست پخش های مرتبط

خانه
جدیدترین ها
محبوب ها
مداح ها
فهرست پخش ها