قرآن به سر گرفتن

سید مجید بنی فاطمه . شب قدر

مراسم قرآن به سر گرفتن شب قدر شب ۱۹ ماه مبارک رمضان با نوای حاج سید مجید بنی فاطمه ۳ خرداد ۱۳۹۸ هیئت ریحانة الحسین (س)