دریا شده سراب صحرا پر از غبار

. زمینه . هیئت عشاق الحسین (ع)
مداحی سید مهدی حسینی شب تاسوعای حسینی محرم ۹۹ هیئت عشاق الحسین (ع)
دریا شده سراب صحرا پر از غبار بوسه نزن به مشک ای اسب بی سوار
حرم بیقرار و شریعه پر از آب نوامیس حیدر همه در تب و تاب
نه صبر و قراری نه پشت و پناهی نه سقا نه مشکی بمیرم الهی
یا عباس خودم منتت رو میکشم این بار نکش منت این مشک رو علمدار
اسب تو روی خاک خون تو روی مشک با گریه میکشم تیر از گلوی مشک
زمین گیر شدی ای علمدار لشکر زمین خورده یعنی من بی برادر

فهرست پخش های مرتبط

خانه
جدیدترین ها
محبوب ها
مداح ها
فهرست پخش ها