به خرابه تاریک ماه آسمون سر زد

حنیف طاهری . شب سوم محرم

مداحی حنیف طاهری شب سوم محرم ۹۹ روضه حضرت رقیه (س) هیئت عبدالله بن الحسن تهران
به خرابه تاریک ماه آسمون سر زد بابا جون خبر داری که چی سرم اومد
مگه یادم میره سرت روی نیزه ها رفت مگه یادم میره آه دلم تا کجا رفت
مگه یادم میره عمه میون بازار و مگه یادم میره سرت توی تشت طلا رفت
یادمه غم بی امون و یادمه لب غرق خون و یادمه قاری قرآن و یادمه چوب خیزرون رو

به شوق وصال تو پا شدم زمین خوردم تا بیای پیشم بابا هزار دفعه مردم
مگه یادم میره آتیش زدن خیمه ها رو مگه یادم میره زخم زبون شامی ها رو
مگه یادم میره گم شدنم بین صحرا مگه یادم میره شب توی بیابون ها رو
یادمه از ناغه افتادم یادمه ناله و فریادم یادمه چه جوری منو زد یادمه انگاری جون دادم

فهرست پخش های مرتبط