به پر چادر تو دست عالم دخیله

. شور . هیئت روضة العباس (ع)

مداحی شور حاج حسین سیب سرخی شهادت حضرت زینب (س) با متن نوحه به پر چادر تو دست عالم دخیله هیئت روضة العباس (ع) تیر ۱۴۰۰

به پر چادر تو دست عالم دخیله
ای الگوی حجاب هر بانوی جلیله
اولیا مخدره یا حضرت عقیله

علمداره علمداره علمدار قیامی تو
به ولله به ولله به ولله امامی تو

ای نایب ولی ای نور منجلی
ای تیغ صیقلی دختر علی

فهرست پخش های مرتبط

خانه
جدیدترین ها
محبوب ها
مداح ها
فهرست پخش ها