سکوت علامت رضا ست

. استودیویی

مداحی نواهنگ محسن عراقی تنظیم استودیویی مناجات با امام رضا (ع) هیئت عشاق الرضا (ع) همراه با متن نوحه سکوت علامت رضا ست

چقدر گریه تو گلومه
حرفام همیشه نا تمومه
میرم دوباره بر میگردم
خدافظی با تو حرومه

فقط سکوت میکنم
سکوتی که پر از صدا ست
تو هم سکوت میکنی
سکوت علامت رضا ست

نشود فاش کسی آنچه میان من و تو ست
تا اشارات نظر نامه رسان من و تو ست

فهرست پخش های مرتبط

سکوت علامت رضا ست
محسن عراقی . مناجات با امام رضا (ع)
خانه
جدیدترین ها
محبوب ها
مداح ها
فهرست پخش ها