صد بار اگر توبه شکستی باز آی

محمد حسین پویانفر . ماه مبارک رمضان

فروردین ۱۴۰۰ . نواهنگ . هیئت ریحانة النبی

نماهنگ اللهم رب شهر رمضان محمد حسین پویانفر به مناسبت آغاز ماه مبارک رمضان هیئت ریحانة النبی همراه با متن نوحه صد بار اگر توبه شکستی باز آی

صد بار اگر توبه شکستی باز آی
این درگه ما درگه نومیدی نیست باز آی

اللهم رب شهر رمضان
الذی انزلت فیه القرآن
و افترضت علی عبادک فیه الصیام
صل علی محمد و آل محمد
و الرزقنی حج بیتک الحرام
فی عامی هذا و فی کل عام