دیگر برای هجر تو ما را شکیب نیست

حیدر خمسه . فاطمیه

. روضه . هیئت الرضا (ع)

روضه شهادت حضرت زهرا (س) حاج حیدر خمسه یکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۹ هیئت الرضا مراسم بدرقه فاطمه الزهرا (س) «دیگر برای هجر تو ما را شکیب نیست»

دیگر برای هجر تو ما را شکیب نیست
ماییم آشنای تو و وا کن غریب نیست
هر لحظه ای که می‌گذرد این سوال ماست
یعنی ز وصل روی تو ما را نصیب نیست
دردم نهفته به ز طبیبان مدعی
صد مرحم طبیب که بوی حبیب نیست

خانه ام غرق هیاهو ست خدا رحم کند
موقع شستن بانو ست خدا رحم کند
پای این غسل من از گریه زمین افتادم
علتش لرزش زانو ست خدا رحم کند
باز کردم گره روسری و جا خوردم
این همان صورت و ابروست خدا رحم کند

فهرست پخش های مرتبط