سید مظلوم، حسین جان

نوحه «خواب دیدم تو حرمت مقبل با محتشمت» نریمان پناهی - محرم 1399

خنجر زد هلهله کرد
عرش رو بی حوصله کرد
بست رو به حرمله کرد
حمله خیمه گاه
کو ماه بی بدل رقیه، اباعبدالله
زینبت شده کفیل رقیه، اباعبدالله
زینب شده اسیر حرامی، اباعبدالله
وای از نگاه مردم شامی ...

فهرست پخش های مرتبط

خانه
جدیدترین ها
محبوب ها
مداح ها
فهرست پخش ها