همین آرزومه

محمد حسین پویانفر . لیلة الرغائب

نماهنگ محمدحسین پویانفر به مناسبت لیلة الرغائب شب آرزوها ۱۳۹۸ با تنظیم استودیویی بهمن ۱۳۹۹ هیئت ریحانة النبی همراه با متن نوحه همین آرزومه همینه مسیرم پویانفر

همین آرزومه همینه مسیرم
حسینی بمونم حسینی بمیرم
هوایی شدم آقا هوایی تو
الهی بشم روزی فدایی تو
کربلا کربلا کربلا ...

امیرم حسینه مسیرم حسینه
همونی که واسش میمیرم حسینه
بذار تا ابد از تو بخونم حسین
غلام در خونت بمونم حسین
کربلا کربلا کربلا ...

فهرست پخش های مرتبط