زبان مادری او زبان کشور ماست

میثم مطیعی . شعر خوانی . ولادت امام سجاد (ع)

فروردین ۱۳۹۸

شعر خوانی خوانی میثم مطیعی جشن ولادت امام سجاد (ع) ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ همراه با متن شعر زبان مادری او زبان کشور ماست

نسیم پنجم شعبان ز راه آمده است
صدای پای بهاران ز راه آمده است
ببین بدون پیمبر بدون جبرائیل
دوباره آیه ی قرآن ز راه آمده است
میان بیشۀ شیران هاشمی امشب
غزال عرصه ی ایمان ز راه آمده است
فقط نه اینکه ز راه آمده عزیز عرب
عزیز دختر ایران ز راه آمده است
شب تولد فرزند شاه دختر ماست
زبان مادری او زبان کشور ماست

شاعر: محسن عرب خالقی