غریبی میکنم با هر کسی که

. شور . هیئت انصار الحجه

مداحی شور حاج امیر کرمانشاهی مناجات با امام حسین (ع) با متن نوحه غریبی میکنم با هر کسی که با این روضه با این گریه غریبه ست مرداد ۱۳۹۸ هیئت انصار الحجه مشهد

غریبی میکنم با هر کسی که با این روضه با این گریه غریبه ست
من از قبل از تولد با تو بودم یه کاری کن که برگردم همین بس

بسوزون گناهمو با اشکای نم نمم
حسین جان من از الآن به فکر محرمم

فهرست پخش های مرتبط

خانه
جدیدترین ها
محبوب ها
مداح ها
فهرست پخش ها