تو دستاش میبینن بازم شده محشر

محمد حسین حدادیان، علی پورکاوه . شهادت حضرت علی (ع)

. شور

مداحی علی پورکاوه و محمد حسین حدادیان شهادت حضرت علی (ع) ماه رمضان ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ هیئت روضه الحسنین (ع) همراه با متن نوحه تو دستاش میبینن بازم شده محشر

تو دستاش مبینن بازم شده محشر
تو دستاش یه تیغی که بازم میزنه سر
تو دستاش شده کنده قلعه ی خیبر
علی یل خیبر و جنگ نهروان
علی ضرباتش مافوق بیان
علی شبیه تیری که در کمان

جنون آور دیدن یه لحظه ای که با
یه دستش به جنگیدن و یه دستش به خیبر
و مشغول کندن شد علی با یک انگشت
خدا گفته ناز شصت تو جانم حیدر

میمن میزنی، میسر میزنی
بس کن ذوالفقار چه قد هی سر میزنی
مهر مرگ و تو محشر میزنی
پرچم روی قلعه‌ی خیبر میزنی

اشهد ان علیاً ولی الله

چه راحت زده حرفاشو تو کوفه با صراحت
به علی داره شهامتش شباهت نمیدونید کیه زینب
صداقع شده وقتی گفته اسکتو حماقت
و بیان کرده توی خطبه با بلاغت

چهل منزل از کربلا تا خود شام
صدای حسینش رو به عالم رسونده
به همراه زین العابدین با کلامش
یزید ستمگر رو سر جا نشونده

با تیغ کلام با تیغ سخن
قلب و روح دشمنش را زخم میکند
میلرزد زمین میلرزد زمان
وقتی با غضب عقیله اخم میکند

فهرست پخش های شهادت حضرت علی (ع)