نماهنگ رندان تشنه لب

. استودیویی . هیئت انصار الحجه

مداحی استودیویی نماهنگ رندان تشنه لب حاج امیر کرمانشاهی مناجات با امام حسین (ع) با متن نوحه رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس هیئت انصار الحجه شهریور ۱۴۰۰

رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس
گویا ولی شناسان رفتند از این ولایت

در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کآن جا
سر ها بریده بینی بی جرم و بی جنایت

فهرست پخش های مرتبط

نماهنگ رندان تشنه لب
امیر کرمانشاهی . مناجات با امام حسین (ع)
خانه
جدیدترین ها
محبوب ها
مداح ها
فهرست پخش ها