خیال روی تو در هر طریق همره ماست

محمد حسین پویانفر . نواهنگ . مناجات با امام زمان (عج)

نوآهنگ زیبای محمد حسین پویانفر خیال روی تو در هر طریق همره ماست نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست

خیال روی تو در هر طریق همره ماست
نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست
به رغم مدعیانی که منع عشق کنند
جمال چهره تو حجت موجه ماست
به حاجب در خلوت سرای خاص بگو
فلان ز گوشه نشینان خاک درگه ماست
اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد
گناه بخت پریشان و دست کوته ماست