از بس که زدن تیر بر پیکر تو

حاج حسن خلج . روضه . شهادت امام حسن مجتبی (ع)

بهمن ۱۳۹۵

روضه حاج حسن خلج شب شهادت امام حسن مجتبی (ع) حسینیه نورالبکأ بهمن ماه سال ۱۳۹۵ «از بس که زدن تیر بر پیکر تو» یا امام حسن (ع)

چون آتش خشم جعده افروخته شد
از زهر جفایش جگرت سوخته شد
از بس که زدن تیر بر پیکر تو
جسم و تابوت ...