همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی

محمد حسین پویانفر . نواهنگ . مناجات با امام حسین (ع)

اسفند ۱۳۹۹ . هیئت ریحانة النبی

نواهنگ محمد حسین پویانفر مناجات با امام حسین (ع) اسفند ۱۳۹۹ هیئت ریحانة النبی همراه با متن نوحه همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی

همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی
که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی

تو نه مثل آفتابی که حضور و غیب افتد
دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی