ای عزیز دلم ای حسین شهیدم

مداحی جواد مقدم محرم ۹۹ شب عاشورا هیئت بین الحرمین طهران
ای عزیز دلم ای حسین شهیدم ای عزیز دلم به خدا که بریدم ای عزیز دلم ناله هاتو شنیدم ای عزیز دلم
تو حسین منی سخت با تن زخمی دست و پا بزنی تن زخمیتو به سر نیزه ها بزنی پیش نهر فرات آب رو صدا بزنی تو حسین منی
سخته بگی تشنمه با نیزه جواب بدن حتی نخواستن به یه شیرخواره هم آب بدن فقط میخواهن خواهرتو بیشتر عذاب بدن

فهرست پخش های مرتبط

خانه
جدیدترین ها
محبوب ها
مداح ها
فهرست پخش ها