دنیا رو زیر و رو کنی یه جا مثل حرم پیدا نمیشه

محمد حسین حدادیان . مناجات با امام حسین (ع)

مداحی محمد حسین حدادیان مناجات با امام حسین (ع) خرداد ۱۴۰۰ هیئت رزمندگان غرب تهران با متن نوحه دنیا رو زیر و رو کنی یه جا مثل حرم پیدا نمیشه با دانلود مداحی

دنیا رو زیر و رو کنی یه جا مثل حرم پیدا نمیشه
دنیا رو زیر و رو کنی کسی مثل حسین آقا نمیشه
آقا حسینه که حین جنگم حر رو میبخشه
کرده روایت حکایت اسمش زینت عرشه
سیر الی الله به ولله عشق امام حسینه
روزی ماها گدا ها از بین الحرمینه

ای وای ای وای ای وای حسین ...

تاریخو زیر و رو کنی کسی مثل حسین زیر و رو نشد
تاریخو زیر و رو کنی شهید با بوریا روبرو نشد
زخمی ترینم ببینم مادر مگه نداری
آبت ندادند چه شادن وقتی تو بی قراری
عرش رو به هم ریخت دلم ریخت وقتی سر رو جدا کرد
انگشتر رو برد سر رو برد بالای نیزه جا کرد

گودالو زیر و رو کنی نشون از پیکرش پیدا نمیشه
گودالو زیر و رو کنی همه رفتن ولی شمر پا نمیشه
زینب هراسون ، پریشون رو کرد سمت مدینه
وقت غروبه میکوبه پاشو به روی سینه
ده تا سواره قراره با نعل تازه
تنهای تنها بمیرم میشه تشییع جنازه

فهرست پخش های مناجات با امام حسین (ع)