خوش آن سری که بود زیر منّت زهرا

روضه حاج امیر کرمانشاهی شب اول فاطمیه ۱۳۹۹ به روایت ۷۵ روز هیئت انصار الحجه مشهد همراه متن شعر نوحه «خوش آن سری که بود زیر منت زهرا»

خوش آن سری که بود زیر منّت زهرا (س)
بد آن دلی که نشد جای حضرت زهرا
برای آنکه بهشتی شود کسی کافیست
به قدر یک سر سوزن محبت زهرا

فهرست پخش های مرتبط

خانه
جدیدترین ها
محبوب ها
مداح ها
فهرست پخش ها