ما کی باشیم تا عشق عباسه رقیه

جواد مقدم . شب سوم محرم

مداحی کربلایی جواد مقدم شب سوم محرم ۹۹ روضه حضرت رقیه (س) هیئت بین الحرمین طهران
ما کی باشیم تا عشق عباسه رقیه شب شب مستی و شب خاص رقیه
سیصد و شصت و پنج روزه منتظریم پس سنگ تموم باید گذاشت واسه رقیه
دیوونه گی بکن اسمشو میبری به خدا که مثل فاطمه محشری تو زور بازو های علی اکبری
بنت الکرمه سایه اش رو سرمه همه جون منو همه باورمه همه زندگی منو مادرمه
سیدة السادات شه زاده منظومه کرامت و جود رقیه قبل من عشق مادرم بود رقیه
چی دارم از خودم بگم برای مدحش مستنداتم همه موجوده رقیه
آخ با چه شوقی عموش صدا میزنه رقیه رقیه
نبض دلشه که اشتباه میزنه رقیه رقیه