رفیق اربعین فصل غم یادته

حسن عطایی . شور . اربعین حسینی

مرداد ۱۳۹۹
متن مداحی رفیق اربعین فصل غم یادته حسین عطایی
رفیق! اربعین فصل غم یادته
تُو جاده می‌رفتیم با هم یادته
تُو هیأت دعامون فقط کربلا
چه راحت می‌رفتیم حرم یادته
چه راحت می‌رفتیم حرم یادته

کفران نعمت کردم ببخش
اگر اذیت کردم ببخش آقا
با هر کسی غیر از تو زبونم‌لال
اگر رفاقت کردم ببخش آقا
ببخش آقا

قسم به مادرت / نذار دلم شکسته بشه
قسم به مادرت / نذار که راه بسته بشه
قسم به مادرت / نذار که راه بسته بشه

می‌دونم که از دست تو برمیاد
ترحّم به این نوکر خونه‌زاد
مگه من قراره چقدر عمر کنم
دلم روضه‌های محرّم میخواد
دلم روضه‌های محرّم میخواد

رو سینه‌ی پاکت ردّ پا چی بود؟
بُریدن سرت از قفا چی بود؟
تو که تموم شد کارِت زیر دشنه
نعلای تازه دیگه برا چی بود
برا چی بود

کُشته‌ی بی‌سر و / عریان نمیکنن به‌خدا
کُشته‌ی بی‌کس و / رو خاک نمیکنن رها
کُشته‌ی بی‌کس و / رو خاک نمیکنن رها