چقدر گریه تو گلومه

. استودیویی

مداحی نماهنگ محسن عراقی تنظیم استودیویی مناجات با امام رضا (ع) با متن نوحه چقدر گریه تو گلومه حرفام همیشه نا تمومه هیئت عشاق الرضا (ع) با دانلود صوت

چقدر گریه تو گلومه
حرفام همیشه نا تمومه
میرم دوباره بر میگردم
خدافظی با تو حرومه

فقط سکوت میکنم
سکوتی که پر از صدا ست
تو هم سکوت میکنی
سکوت علامت رضا ست

نشود فاش کسی آنچه میان من و تو ست
تا اشارات نظر نامه رسان من و تو ست

فهرست پخش های مرتبط

خانه
جدیدترین ها
محبوب ها
مداح ها
فهرست پخش ها