فلک به یا حسنم پر از شراره کند

مولودی ولادت امام حسن عسکری (ع) با سرود خوانی حاج محمود کریمی هیئت رایت العباس چیذر «فلک به یا حسنم پر از شراره کند»

شراب امشب من ز جام دیگری است که ساقی دل من امام عسکری (ع) است
به رقص مستی من ملک نظاره کند فلک به یا حسنم پر از شراره کند
مست و خرابم گل زهرا در تب و تابم گل زهرا عطر و گلابم گل زهرا حساب و کتابم گل زهرا
مولانا یا امام حسن (ع) مولانا یا امام حسن (ع)

فهرست پخش های مرتبط

خانه
جدیدترین ها
محبوب ها
مداح ها
فهرست پخش ها