بارونم و بی تابم دلخونم از این حالت

سید رضا نریمانی . زمینه . شب هفتم محرم

شهریور ۱۳۹۹ . هیئت فدائیان حسین (ع)
مداحی شب هفتم محرم ۹۹ سید رضا نریمیانی هیئت فدائیان حسین (ع) اصفهان
بارونم و بی تابم دلخونم از این حالت شرمنده ام ازت بابا خاکی شده قنداقت
داغت خیلی سخته سخت تر از علی اکبر قبرت شده گهواره ات لالایی علی اصغر
علی اکبر دور از چشمام جون داد تو رو اما روی دستام کشتن
یه قدم برگشتم سمت خیمه یه قدم برگشتم سمت میدون