گودال بود و خنجر و تیغ و سنان

. شور

مداحی شور حاج حسین سیب سرخی روضه امام حسین (ع) خرداد ۱۴۰۰ ایام شهادت امام صادق (ع) با متن نوحه گودال بود و خنجر و تیغ و سنان با دانلود مداحی

گودال بود و خنجر و تیغ و سنان
لشکری سمت تو آورده هجوم
شمر و خولی و سنان میخندند
تا که گفتی العطش خشکه گلوم

خواهرت میدید بی هوا میزدنت نامردا
خواهرت میدید با عصا میزدنت نامردا
خواهرت میدید شمر جالس الی صدر أخا

فهرست پخش های مرتبط

خانه
جدیدترین ها
محبوب ها
مداح ها
فهرست پخش ها