یک نفر در میان گودال

حسین طاهری . شور . شب پنجم محرم

شهریور ۱۳۹۹ . هیئت مکتب الزهرا (س)
مداحی حسین طاهری شب پنجم محرم ۹۹ هیئت مکتب الزهرا (س)
یک نفر در میان گودال و صد نفر میزدند زینب را تیغ ها مانده بود در بدن و واسطا میزدن زینب را
یک نفر در میان گودال و صد نفر میزدند زینب را هرچه او بیشتر نفس میزد بیشتر میزدند زینب را
لشکریان خیره سر چند نفر به یک نفر خیمه را تا گودال همش دویدم بریدم نیزه رو بیرون از تنت کشیدم بریدم
نشستم و شکستم نگاه بکن نیزه بریده دستمو ببین حسین که خستمو موند تو دلم زخم تو رو نبستم
دویدم و رسیدم و یه جای سالم به تنت ندیدم و ناله فقط کشیدم و خب بذارید بغل کنم شهیدم رو