تاکنون سیلی محکم خورده‌ای؟

حاج محمود کریمی . نواهنگ . شهادت امام حسن مجتبی (ع)

مداحی با تنظیم استدیویی حاج محمود کریمی ویژه شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام
تا کنون لاجرعه از غم خورده ای؟
تا کنون سیلی محکم خورده‌ای؟
مادرت را سمت خانه برده ای؟
گوشواره دانه دانه برده ای؟
حسن جان ...