فقیر بانویی ام که غنی بالذات است

حاج محمود کریمی . فاطمیه

روضه حاج محمود کریمی بمناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) شب چهارم فاطمیه اول ۱۳۹۹ هیئت عبدالله بن الحسن (ع) متن شعر نوحه «فقیر بانویی ام که غنی بالذات است»

فقیر بانویی ام که غنی بالذات است
همان کسی که کرم از کرامتش مات است
فقط نه ما که برای پیمبران محشر مدال فاطمیون مایه مباهات است
ببین ولایت او را به سیزده معصوم
بگو که حضرت زهرا (س) بزرگ سادات است
علی ست حق و مع الحق همان از زهراست
برای فاطمه او لایق مواسات است
سه جمله خطبه او افتخار آل الله
سه آیه کوثر او آبروی آیات است
عیار خطبه زهرا فراتر از انجیل
دو خط فضیلت زهرا ورای تورات است

فهرست پخش های مرتبط