رفیق اربعین فصل غم یادته؟

حسن عطایی . زمینه . اربعین حسینی

تیر ۱۳۹۹

مداحی حسن عطایی در فراق مشایه و زیارت اربعین برای جا ماندگان کربلا
رفیق اربعین فصل غم یادته؟! تو جاده میرفتیم با هم یادته؟!
تو هیئت دعامون فقط کربلا چه راحت میرفتیم حرم یادته؟!
کفران نعمت کردم ببخش آقا اگر اذیت کردم ببخش آقا
با هر کسی به غیر از تو اگر رفاقت کردم ببخش آقا

قسم به مادرت نزار که راه بسته بشه

قسم به مادرت نزار دلم شکسته بشه قسم به مادرت نزار که راه بسته بشه
آقا به جان مادرت آن مادر غم پرورت ما را مرانی از درت
میدونم که از دست تو بر میاد ترحم به این نوکر خونه زاد
مگه من قراره چقدر عمر کنم دلم روضه های محرم میخواهد

کفران نعمت کردم ببخش آقا

رو سینه پاکت رد پا چی بود؟ بریدن سرت از قفا چی بود؟
تو که تموم شد کارت زیر دشنه نعل های تازه دیگه برای چی بود؟
کشته بی سر و عریان نمیکنن به خدا کشته بی کس رو خاک نمیکنن رها