الا ای سرو در بغداد افتاده دلم خون شد

حسن حسین خانی . شهادت حاج قاسم سلیمانی

اردیبهشت ۱۴۰۰ . روضه . هیئت عبدالله بن الحسن

روضه حسن حسین خانی در رثای شهید حاج قاسم سلیمانی و یارانش ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ هیئت عبدالله بن الحسن (ع) همراه با متن نوحه الا ای سرو در بغداد افتاده دلم خون شد

الا ای سرو در بغداد افتاده دلم خون شد
نگین ات را سلیمان وقت دیدن باورش کردم
برو پای کفن را شمع امضا کرده پروانه
پرم را نیز دعوت کن اگر خاکسترش کردم

برایت نخل های علقمه مشکی به تن کردند
تو را هم دشمنانت کشته دور از وطن کردند

کربلا بود همینجا همه هستم رفت
آنکه یک عمر دلم را به دلش بستم رفت
تا گرفتم بدنش را به دم تیغ و ثنان
آنقدر زخم شمردم عدد از دستم رفت

از حرم رفت و روز من شب شد
گریه کردن نصیب زینب شد
نیزه آنقدر رفت و آمد کرد
بدن شاه نامرتب شد

حسین ...