خوش اومدی مسافر من قدم رو چشم ما گذاشتی

مداحی حسین طاهری برای مدافعان حرم به نام خوش اومدی مسافر من
خوش اومدی مسافر من قدم رو چشم ما گذاشتی
میخوام ببوسمت سرت کو کجا سرت رو گذاشتی
خوش اومدی مسافر من زیارتت قبول عزیزم
تو چشم من نمونده اشکی که پیش پای تو بریزم

فهرست پخش های مرتبط

خانه
جدیدترین ها
محبوب ها
مداح ها
فهرست پخش ها