خوش اومدی مسافر من قدم رو چشم ما گذاشتی

حسین طاهری . شور . شهدای مدافع حرم

مداحی حسین طاهری برای مدافعان حرم به نام خوش اومدی مسافر من
خوش اومدی مسافر من قدم رو چشم ما گذاشتی
میخوام ببوسمت سرت کو کجا سرت رو گذاشتی
خوش اومدی مسافر من زیارتت قبول عزیزم
تو چشم من نمونده اشکی که پیش پای تو بریزم