عشق بی تکراری عزت بی پایان

مداحی نماهنگ محمد حسین پویانفر مناجات با امام حسین (ع) ۸ فروردین ۱۴۰۰ هیئت ریحانة النبی همراه با متن نوحه عشق بی تکراری عزت بی پایان

عشق بی تکراری عزت بی پایان
از قدیمم با تو یا قدیم الاحسان
سلام ای تشنه فرات
سلام ای چشمه حیات
سلام ای کشتی نجات
شد نام تو بر سینه ام
یا لیتنا کنا معک
آه از آخر الزمان آقا کمک
حسینا و ما نسیتو

فهرست پخش های مرتبط

خانه
جدیدترین ها
محبوب ها
مداح ها
فهرست پخش ها