امسال اربعین کجا برم چه خاکی به سرم کنم

روح الله رحیمیان . نواهنگ . اربعین حسینی

مهر ۱۳۹۹

مداحی امسال اربعین کجا برم چه خاکی به سرم کنم - روح الله رحیمیان
امسال اربعین کجا برم چه خاکی به سرم کنم
امسال اربعین کجا برم یاد حرم کنم
برا من شبیه خوابه خبرایی که شنیدم
چقدر پیاده رفتم به تو اما نرسیدم
برا تو کاری نداره میدونی دیگه بریدم
به امید زنده ام آخه کرم از تو کم ندیدم
یه کاری کن تا از غم دوری دغ نکردم
خرابه حالم کرب و بلاست دوای دردم
تموم شه این خواب بیام و دور تو بگردم
چجوری زنده بمونم بدونم حرم نمیرم
یه چیزی میگم نگو نه اربعین حرم بمیرم