آه از دوری خواب میدیدم

حسین طاهری . زمینه . اربعین حسینی

مداحی «آه از دوری» با نوای حسین طاهری، هیئت ‌فداییان حضرت ‌زهرا سال 1397
آه از دوری، آه از دوری
هر شب هستم حرم تو ولی می بینم که دوباره خوابم انگار
وای از تکرار ...
من میترسم بمیرم، نبینم حرم تو رو از این غم میمیرم بی تو ارباب
خواب میدیدم که کنار ضریح تو اشکای نم نم بارون میشه
من تو رویا میدیدم که دلم توی صحن تو مهمون میشه
خواب میدیدم من و اشک و حرم تا سحر میمونیم تنهای تنها
من میگفتم همه درد و دلامو کنار ضریحت آقام آقام