الهی مار بمیره

محمدرضا بذری . شهادت حضرت علی اصغر (ع)

. نواهنگ

نماهنگ احساسی مداحی حاج محمدرضا بذری با لهجه مازندرانی شهادت حضرت علی اصغر (ع) هیئت عشاق الرضا (ع) تهران دی ماه ۱۳۹۹ همراه با متن نوحه الهی مار بمیره

وسط میدون صدا اومده ، الهی مادر بمیره
سالم رفته و سر جدا اومده ، الهی مادر بمیره
گهواره رو آماده کردم برات ، الهی مادر بمیره
بچه آب خورده باید بخوابه ، الهی مادر بمیره

قربون بچه تشنم بشم
قربون دست و پا زدنش بشم

لالا لالا گل لاله
خدا اصغر چه بی حاله

گلوت شده پر از خون علی ، الهی مادر بمیره
پاره پاره شده گلوی خشکت ، الهی مادر بمیره
بمیرم که هنوز زبونت خشکه، الهی مادر بمیره
تو بغل بابات در حال جان کندن بودی ، الهی مادر بمیره

ای کاش بهت آب میدادند
گهوارت رو تاب میدادند