دشت کربلا پر از شمیم مجتبی

سید مجید بنی فاطمه . شب ششم محرم

مداحی حاج سید مجید بنی فاطمه شب ششم محرم ۹۹ هیئت ریحانه الحسین (ع)
دشت کربلا پر از شمیم مجتبی پهلوان معرکه یتیم مجتبی
بوسه زد به دستان ارباب شبیه یاران ارباب برای رفتن به میدان محیا شده
با صلابت بانگ تکبیر گرفته مردانه شمشیر نگاه اهل حرم مثل دریا شده
قاسم گل برادر حسین است انگار علی اکبر حسین است نور حسن به میدان آمد
انگار علی رجز خوان آمد خیمه محو محشر دلوار حسن بین خیمه منتظر برادر حسن
کرده با قیامش قیامت در آرزوی شهادت در آتش غیرتش دشمنان شعله ور

فهرست پخش های مرتبط