لالالالا بخواب آروم

حاج محمود کریمی . روضه . شب هفتم محرم

مداحی حاج محمود کریمی شب ششم محرم هیئت رایة العباس چیذر
لالالالا بخواب آروم قهر نکن من طاقت ندارم
لالالالا گل تشنه از کجا مادر آب بیارم
لالالالا بخواب آروم تا نگیره دشمن سراغت
لالالالا گل تشنه میسوزم از لب های داغت