من اصن اومدم برات مریض بشم تا تو قلب مادرت عزیز بشم

سید مهدی حسینی . زمینه . محرم

شهریور ۱۳۹۹ . هیئت عشاق الحسین (ع)

مداحی زمینه محرم ۹۹ سید مهدی حسینی هیئت عشاق الحسین (ع)
یه عالمه گریه به روضه بدهکارم تا خوب نشه زخم هات دست بر نمیدارم
بذار حالا حالا نوکر شما باشم لحظه مرگم تو خاک کربلا باشم
بده که پیش تو موی سرم سپید نشه بد که نوکرت بمیره و شهید نشه
من اصن اومدم برات مریض بشم تا تو قلب مادرت عزیز بشم
سردم نکنی تردم نکنی عزیزم حسین عزیزم عزیزم عزیزم حسین