به دل دوباره هوای حسین را دارم

. روضه
روضه شب هشتم محرم حاج منصور ارضی محرم ۹۹ مسجد ارک تهران
به دل دوباره هوای حسین را دارم هوای کرببلای حسین را دارم
چقدر پشت سرم در تمام سختی ها تمام عمر دعای حسین را دارم
نگاه رحمت و لطفش خدا پرستم کرد حسین خواست خدای حسین را دارم
چقدر در شب هشتم میانه سینه غم گرفتگی صدای حسین را دارم
حرارت دل نوکر عطای فاطمه است به سینه داغ عزای حسین را دارم

فهرست پخش های مرتبط

خانه
جدیدترین ها
محبوب ها
مداح ها
فهرست پخش ها