ای عشق ما حسین ما ملت تو ایم

میثم مطیعی . زمینه . محرم

شهریور ۱۳۹۹ . هیئت میثاق با شهدا
مداحی شب چهارم محرم ۹۹ هیئت میثاق با شهدا حاج میثم مطیعی
ان کنت باکیا لشی فبک علی الحسین مظلوم کربلا
تا آخرین نفس در بیعت تو ایم ای عشق ما حسین ما ملت تو ایم
بی یاوری حسین بی لشکری حسین با آنکه از همه دل میبری حسین
در این جهان مرا تنها رها مکن ای آنکه از همه تنها تری حسین