بابامو تنها نزاری مرده و قولش

حسین سیب سرخی . زمینه . تاسوعای حسینی

شهریور ۱۳۹۹ . هیئت روضة العباس (ع)
مداحی حاج حسین سیب سرخی شب تاسوعای محرم ۹۹ هیئت الرضا (ع) میدان امام خمینی تهران
بابامو تنها نزاری مرده و قولش برای ما آب بیاری مرده و قولش عطش عطش بالا گرفته تو خیمه ها
عمو عمو برس به داد بچه ها پس چی شد کی میای؟ فرات گریه میکنه پس چی شد کی میای؟ رباب زجه میزنه
تو به قولت عمل کردی تیر ها نذاشتن مشک آب رو بغل کردی تیر ها نذاشتن