من که از مادر خود تا به ابد ممنونم

. شور

مداحی شور حاج سید محمود علوی مناجات با امام حسین(ع) دهه دوم محرم ۱۴۰۰ با متن نوحه من که از مادر خود تا به ابد ممنونم مسجد دانشگاه تهران

من که از مادر خود تا به ابد ممنونم
که سپرده است مرا دست اباعبدالله

خوش به حال همه ایل و تبارم به خصوص
خوش به حال پدرم چون پسرش نوکر توست

اباعبدالله اباعبدالله اباعبدالله اباعبدالله

فهرست پخش های مرتبط

من که از مادر خود تا به ابد ممنونم
محمود علوی . مناجات با امام حسین (ع)
خانه
جدیدترین ها
محبوب ها
مداح ها
فهرست پخش ها