دستام خالیه، دستامو بگیر آقا، محتاج توام

سید مهدی حسینی . اربعین حسینی

نوحه «کاری کردی» با نوای سید مهدی حسینی
ای که دلخوشی روزگار منی
دورم از تو ولی، تو کنار منی
عمری با دلم خیلی راه اومدی
حتی یک دفعه هم منو پس نزدی
کاری کردی دیگه هیچکی به چشمای خسته من نمیاد
کاری کردی دلم میخواد هر جوریه به چشم تو بیاد